Vår arbeidsmetode

I SandeFredin ønsker vi å levere løsninger som både begeistrer våre kunder, deres målgruppe og oss selv. Vi tilrettelegger for kryssdisiplinær innsikt, som skal utnyttes gjennom en entrepenørlignende tilnærming. Slik kommer vi alltid lengst, og kan fokusere på økt verdiskapning utenfor prosjektets opprinnelige rammer.

Metode

Alle skal med

I SandeFredin jobber vi for en sterk oppgaveforståelse på tvers av byrået. Ved å tidlig definere mål for prosjektet sammen med våre kunder, danner vi et godt grunnlag for hva vi ønsker å oppnå.

Vi involverer alle aktuelle fagdisipliner for å skape et grunnleggende konsept og finner ut hvilke verktøy og plattformer som vil resultere i det beste produktet. Dette hjelper oss å løse alle disipliners oppgaver parallelt, i motsetning til den tradisjonelle fossefallsmetoden hvor neste disiplin ikke starter før den forrige er ferdig.

Metoden skaper også et økt eierskap hos ressursene, høyt kvalifiserte ressurser som kan bidra med sine meninger, referanser og forslag for å gjøre dette til et bedre og mer spennende prosjekt for oss selv, målgruppen og våre kunder.

Entrepenørtilnærming

Med en agil og iterativ tilnærming, kommer vi raskere i gang og kan bruke og disponere tiden effektivt på å løse problemer underveis. Raskest mulig, etter nødvendig innsikt og research, utarbeider vi en prototype, som – kort tid etter – utvikles til et MVP (Minimum Viable Product – et nedstrippet produkt som kan lanseres).

Passer det prosjektet, lanseres en betaversjon, slik at vi i enda større grad kan få innsikt i hva våre brukere mener. Slik utvikler vi tjenesten sammen med de som skal bruke den. Ved en slik tilnærming opplever man også, som kunde, mer transparens og innsikt i prosessen, samt at innspill, erfaringer og tanker blir ivaretatt og implementert løpende.

Det lille ekstra

Vår arbeidsmetode gir oss ekstra tid til å raffinere, forbedre og tilføre prosjektet «det lille ekstra» man ellers ikke ville fått med. Ved å komprimere tiden som brukes før man har et produkt, kan vi ofte tillate oss å tilføre ekstra verdi, som faller naturlig basert på ny innsikt som tilegnes underveis i prosessen, eller fordi man har ekstra rom underveis i prosjektet.